ముగించు

దర్శి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

దర్శి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి‌.రమేష్ బాబు జనసేన బి‌.రమేష్ బాబు_జనసేన
2 సిహెచ్‌. తిరుపతిస్వామి వై ఎస్ ఆర్ సి పి సిహెచ్‌. తిరుపతిస్వామి_వై ఎస్ ఆర్ సి పి
3 జె.సముద్రాల నాయక్ ఇండియన్ ప్రజా బంధు పార్టీ జె.సముద్రాల నాయక్_ఇండియన్ ప్రజా బంధు పార్టీ
4 కదిరి బాబురావు తెలుగు దేశం పార్టీ కదిరి బాబురావు_తెలుగు దేశం పార్టీ
5 మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల రావు వై ఎస్ ఆర్ సి పి మద్దిశెట్టి వేణుగోపాల రావు_వై ఎస్ ఆర్ సి పి
6 పి.కొండారెడ్డి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పి.కొండారెడ్డి _ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్
7 పరిటాల సురేష్ రావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి పరిటాల సురేష్ రావు_స్వతంత్ర అభ్యర్థి
8 వై .లక్ష్మి నారాయణ రెడ్డి బిజెపి వై .లక్ష్మి నారాయణ రెడ్డి_బిజెపి