ముగించు

పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

పర్చూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 ఏ ప్రదీప్ కుమార్ పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ప్రదీప్ కుమార్_పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా
2 బి రాంబాబు జె ఎస్ ఎస్ బి రాంబాబు (జె ఎస్ ఎస్)
3 సి హెచ్‌ రామ యోగేశ్వర రావు బి జె పి సి హెచ్‌ రామ యోగేశ్వర రావు (బి జె పి)
4 డి వెంకటేశ్వర్లు ప్రజా శాంతి పార్టీ డి వెంకటేశ్వర్లు( ప్రజా శాంతి పార్టీ)
5 డి వెంకటేశ్వరరావు వై ఎస్ ఆర్ సి పి డి వెంకటేశ్వరరావు (వై ఎస్ ఆర్ సి పి)
6 దుద్దు రాజీవ్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి దుద్దు రాజీవ్ (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
7 కె గోవింద్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి కె గోవింద్(స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
8 పి జానకి రామయ్య ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పి జానకి రామయ్య (ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్)
9 పి విజయ కుమార్ బి ఎస్ పి పి విజయ కుమార్ (బి ఎస్ పి)
10 రేటూరి హిట్లర్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి రేటూరి హిట్లర్ (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
11 సనం సురేశ్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి సనం సురేశ్ (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
12 టి ఆనంద బాబు స్వతంత్ర అభ్యర్థి టి ఆనంద బాబు (స్వతంత్ర అభ్యర్థి)
13 టి శాంతి స్వరూప్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి టి శాంతి స్వరూప్ _స్వతంత్ర అభ్యర్ది
14 వై సాంబశివరావు తెలుగు దేశం వై సాంబశివరావు_ తెలుగు దేశం పార్టీ
15 వై సింగారావు ముందడుగు పార్టీ వై సింగారావు (ముందడుగు పార్టీ)