ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
కొత్తపట్నం బీచ్ బొటింగ్

కొత్త పట్నం బీచ్

కొత్తపట్నం బీచ్ ఒంగోలు రెవెన్యూ డివిజన్ లోని కొత్తపట్నం మండలంలో ఉంది. ఒంగోలు 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ముఖ్యమైన పర్యాటక స్థలం. స్థానికులు పర్యాటకులు పెద్ద…

భైరవకోన దేవాలయం.

భైరవ కోన

సీఎస్‌పురం మండలం అంబవరం, కొత్తపల్లి గ్రామానికి ఆరుకిలోమీటర్లదూరంలో ప్రకాశం-నెల్లూరు జిల్లా సరిహద్దుల్లో తూర్పు కనుమల మధ్య ఒక లోయలో భైరవకోన క్షేత్రం ఉంది. కొండల నడుమ కొలువై…