ముగించు

పోలీస్

పోలీస్ స్టేషన్ వివరాలు
క్రమ సంఖ్య ర్యాంక్ వైస్ వివరాలు మొబైల్ నెంబర్
1 సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ 91211 02100
2 సిసి టు ఎస్పీ ఒంగోలు 9121102235
3 ఎస్పీ క్యాంప్ ఆఫీస్ 91211 02105
4 అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ అడ్మిన్ 9121102101
5 సిసి టు అడిషనల్ ఎస్పీ ఒంగోలు 9121102236
6 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ 9121102230
7 ఏ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ 9121102231
8 బి సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ 9121102232
9 పి సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ 91211 02233
10 స్టోర్ సెక్షన్ సూపరింటెండెంట్ 91211 02234
11 అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ ఒంగోలు 9121102102
12 డి.ఎస్.పి ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ ఒంగోలు 9121102117
13 డి.ఎస్.పి డిస్ట్రిక్ట్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఒంగోలు 9121102112
14 డి.ఎస్.పి డిస్ట్రిక్ట్ స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒంగోలు 9121102104
15 డి.ఎస్.పి సి సి ఎస్ ఒంగోలు 9121102113
16 డి.ఎస్.పి డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ కాలేజీ ఒంగోలు 9121102111
17 డి.ఎస్.పి మార్కాపురం ఓ ఎస్ డి 9121102103
18 డి.ఎస్.పి ఎస్సీ ఎస్టీ సెల్ ఒంగోలు 9121102114
19 డి.ఎస్.పి విమెన్ పి ఎస్ ఒంగోలు 9121102115
20 డి.ఎస్.పి ట్రాఫిక్ ఒంగోలు 9121102116
21 సబ్ డివిజినల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒంగోలు 91211 02120
22 సబ్ డివిజినల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ దర్శి 91211 02160
23 సబ్ డివిజినల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మార్కాపురం 91211 02180
24 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ దర్శి 9121102161
25 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గిద్దలూరు 9121102187
26 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కనిగిరి 9121102209
27 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ మార్కాపురం 9121102181
28 ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు వన్ టౌన్ 9121102121
29 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు టు టౌన్ 9121102124
30 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు రూరల్ 9121102130
31 ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు తాలూకా 9121102127
32 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పామురు 9121102214
33 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ పొదిలి 9121102172
34 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ సింగరాయకొండ 9121102135
35 సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ యర్రగొండపాలెం 9121102192
36 ఇన్స్పెక్టర్ సి సి ఎస్ 1 ఒంగోలు 9121102271
37 ఇన్స్పెక్టర్ సి సి ఎస్ 2 ఒంగోలు 9121102272
38 ఇన్స్పెక్టర్ కమాండ్ కంట్రోల్ ఒంగోలు 9121102242
39 ఇన్స్పెక్టర్ డి టి ఆర్ బి ఒంగోలు 9121102270
40 ఇన్స్పెక్టర్ ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో ఒంగోలు 91211 02273
41 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అర్ధవీడు 91211 02185
42 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ C.S. పురం 91211 02216
43 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ చీమకుర్తి 91211 02131
44 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కంభం 91211 02184
45 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దర్శి 91211 02162
46 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ డి సి ఆర్బి ఒంగోలు 91211 02275
47 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దొనకొండ 91211 02175
48 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ దోర్నాల 91211 02194
49 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గిద్దలూరు 91211 02188
50 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ హెచ్ యం పాడు 91211 02211
51 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ జరుగుమల్లి 91211 02138
52 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కనిగిరి 91211 02210
53 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొమరోలు 91211 02190
54 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొండేపి 91211 02139
55 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొత్తపట్నం 91211 02126
56 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కురిచేడు 91211 02163
57 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మద్దిపాడు 91211 02133
58 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మార్కాపురం రూరల్ 91211 02183
59 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మార్కాపురం టౌన్ 91211 02182
60 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మర్రిపూడి 91211 02177
61 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ముండ్లమూరు 91211 02164
62 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్ జి పాడు 91211 02134
63 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు వన్ టౌన్ 91211 02122
64 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు వన్ టౌన్ 91211 02123
65 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు 91211 02125
66 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు 91211 02128
67 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు 91211 02129
68 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పి సి పల్లి 91211 02213
69 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పి చెరువు 91211 02195
70 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పామూరు 91211 02215
71 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పెద్దారవీడు 91211 02186
72 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పొదిలి 91211 02173
73 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పొన్నలూరు 91211 02207
74 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాచర్ల 91211 02191
75 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సింగరాయకొండ 91211 02136
76 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ న్ పాడు 91211 02132
77 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ టంగుటూరు 91211 02137
78 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ తాళ్లూరు 91211 02165
79 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ త్రిపురాంతకం 91211 02196
80 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వెలిగండ్ల 91211 02212
81 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వై పాలెం 91211 02193
82 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కొనకనమిట్ల 91211 02174
83 రిజర్వు ఇన్స్పెక్టర్ వెల్ఫేర్ ఒంగోలు 9121102221
84 రిజర్వు ఇన్స్పెక్టర్ అడ్మిన్ ఒంగోలు 9121102220
85 రిజర్వు ఇన్స్పెక్టర్ డిస్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ కాలేజీ ఒంగోలు 9121102223
86 డ్యూ టి రిజర్వు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒంగోలు 9121102225
87 బి డి టీం ఒంగోలు 9121102227
88 పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఒంగోలు 91211 02269
89 ప్రకాశం పోలీస్ ప్రెసిడెంట్ 91211 02199
90 పి.ఆర్.ఓ క్యాంప్ ఆఫీస్ ఒంగోలు 9121102243
91 రిమ్స్ ఔట్ పోస్ట్ ఒంగోలు 9121102218
92 ఆర్టిసి ఔట్ పోస్ట్ ఒంగోలు 9121102219
93 స్పెషల్ బ్రాంచ్ దర్శి 91211 02254
94 స్పెషల్ బ్రాంచ్ గిద్దలూరు 91211 02261
95 స్పెషల్ బ్రాంచ్ 2 ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు 91211 02241
96 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు 91211 02240
97 స్పెషల్ బ్రాంచ్ గిద్దలూరు 1 91211 02262
98 స్పెషల్ బ్రాంచ్ గిద్దలూరు 2 91211 02263
99 స్పెషల్ బ్రాంచ్ కనిగిరి 91211 02264
100 స్పెషల్ బ్రాంచ్ మార్కాపురం 91211 02259
101 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒంగోలు 1 91211 02246
102 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒంగోలు 2 91211 02247
103 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒంగోలు రూరల్ 91211 02248
104 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒంగోలు 91211 02249
105 స్పెషల్ బ్రాంచ్ పామురు 91211 02265
106 స్పెషల్ బ్రాంచ్ పొదిలి 91211 02258
107 స్పెషల్ బ్రాంచ్ సింగరాయకొండ 91211 02250
108 స్పెషల్ బ్రాంచ్సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒంగోలు 91211 02244
109 స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఒంగోలు 91211 02268
110 స్పెషల్ బ్రాంచ్ వై పాలెం 91211 02260