ముగించు

ప్రకాశం జిల్లాలో పని చేసిన కలెక్టర్ల జాబితా

ప్రకాశం జిల్లాలో పని చేసిన కలెక్టర్ల జాబితా
క్రమ సం. కలెక్టర్ పేరు నుండి వరకు
1 శ్రీ పి.కె. దొర స్వామి,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 02-02-1970 22-01-1971
2 శ్రీ కె.చంద్రయ్య,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 23-01-1971 25-04-1972
3 శ్రీ టి‌.ఆర్‌ ప్రసాద్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 26-04-1972 01-07-1972
4 శ్రీ యు.కె.రాయ్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 02-07-1972 13-10-1972
5 శ్రీ టి‌.ఆర్‌.ప్రసాద్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 17-10-1972 22-01-1974
6 శ్రీ ఎస్‌.నారాయణన్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 23-01-1974 02-05-1975
7 శ్రీ కె.స్వామి నాథన్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 10-05-1975
05-08-1976
17-07-1976
27-04-1977
8 శ్రీ ఆర్‌.వి.వైద్యనాథ అయ్యర్ ,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 28-05-1977 04-12-1978
9 శ్రీ ఆర్‌.పి.అగర్వాల్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 07-02-1972
04-10-1979
15-09-1979
22-07-1980
10 శ్రీ డి.సుబ్బరాయులు,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 23-07-1980 23-09-1981
11 శ్రీ బి.సుబ్బారావు,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 24-09-1981 17-07-1982
12 శ్రీ ఏ.రఘోత్తమరావు,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 20-08-1982 07-02-1983
13 శ్రీ ఎస్‌.భాలె రావు,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 08-02-1983 18-04-1984
14 శ్రీ వి.ఎస్‌.సంపత్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 18-04-1984 09-04-1986
15 శ్రీ జె.ఆర్‌.ఆనంద్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 09-04-1986 14-06-1986
16 శ్రీ ఎన్‌.జయప్రకాష్ నారాయణన్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 15-06-1986 02-04-1989
17 శ్రీ ఎం‌.వి.పి.సి.శాస్త్రి,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 10-04-1989 13-01-1990
18 శ్రీ పి.అబ్బన్న,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 14-01-1990 17-07-1991
19 శ్రీ బి.సంబాబ్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 18-07-1991 26-08-1993
20 శ్రీ ఆర్‌.ఎం‌.గోనెల,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 01-09-1993 09-04-1994
21 శ్రీ పి.సుందర్ కుమార్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 12-04-1994 11-01-1995
22 శ్రీ సుతీర్ధ భట్టాచార్య,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 11-01-1995 01-02-1996
23 శ్రీ జె.సి.శర్మ,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 09-02-1996 04-11-1996
24 శ్రీ డి.శ్రీనివాసులు,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 06-11-1996 21-04-1998
25 శ్రీ సునీల్ శర్మ,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 22-04-1998 25-10-2001
26 శ్రీ కరికాల వలవన్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 29-10-2001 21-06-2003
27 శ్రీ ఎం‌.టి.కృష్ణ బాబు,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 23-06-2003 18-06-2004
28 శ్రీ బి.ఉదయ లక్ష్మి,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 20-06-2004 02-06-2007
29 శ్రీ కె.దేవానంద్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 04-06-2007 17-06-2009
30 శ్రీ కాంతిలాల్ దండే,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 18-06-2009 08-03-2012
31 శ్రీ అనిత రాజేంద్ర,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 15-03-2012 20-01-2013
32 శ్రీ విజయ్ కుమార్,జి‌.ఎస్‌ఆర్‌కెఆర్‌ 21-01-2013 16-04-2015
33 శ్రీ సుజాత శర్మ,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 30-04-2015 08-04-2017
34 శ్రీ వి.వినయ్ చంద్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 21-04-2017 08-06-2019
35 శ్రీ పోలా భాస్కర్,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 09-06-2019 31-05-2021
36 శ్రీ ప్రవీణ్ కుమార్ ,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 02-06-2021 03-04-2022
37 శ్రీ ఏ ఎస్ దినేష్ కుమార్ ,ఐ.ఎ.ఎస్‌ 04-04-2022