ముగించు

15-బాపట్ల (ఎస్ సి ) పార్లమెంట్ అభ్యర్థుల ఎన్నికల ఖర్చు వివరాలు

15-బాపట్ల (ఎస్ సి ) పార్లమెంట్ అభ్యర్థుల ఎన్నికల ఖర్చు వివరాలు

Caption
క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి నాగరాజు స్వతంత్ర అభ్యర్థి B.Nagaraju_Independent
2 సి హెచ్‌ కిశోర్ కుమార్ బిజెపి Ch.Kishore Kumar BJP
3 జి‌ బాబు రావు స్వతంత్ర అభ్యర్థి G.Babu Rao Independent
4 జి‌ హరి బాబు నవోదయ ప్రజా పార్టీ G.Hari Babu_Novodya Praja Party
5 జి‌ నాగమల్లి స్వతంత్ర అభ్యర్థి G.Nagamalli_Independent
6 జె డి శీలం ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ JD Seelam_Indian National Congress
7 కే‌ దేవానంద్ బిఎస్ పి K.Devanand BSP
8 కే వి కుమార్ పిరమిడ్ పార్టీ ఆల్ ఇండియా K.V.Kumar_Pyramid Party all India
9 ఎం శ్రీరామ్ టి డి పి M.Sreeram TDP
10 ఎన్ రామా రావు ఆల్ ఇండియా ప్రజా పార్టీ N.Rama Rao_All India Praja Party
11 ఎన్ సురేశ్ వై ఎస్ ఆర్ సి పి N.Suresh YSRCP
12 ఎస్ చిన్న నాగేశ్వర రావు ముందడుగు ప్రజా పార్టీ S.China Nageswara Rao_Mundadugu Praja Party
13 టి రవి ఆల్ పీపుల్ పార్టీ T.Ravi_All Peoples Party