ముగించు

కలెక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ A.S.దినేష్ కుమార్ I.A.S, గారు16-02-2024న పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో మహా సూర్య వందనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.

ప్రచురణ తేది : 17/02/2024

onee

two

three

four