ముగించు

మార్కాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

మార్కాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల ఖర్చుల వివరాలు

క్రమ సం అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు ఖర్చుల యొక్క డాక్యుమెంట్
1 బి.బాలయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి బి.బాలయ్య_స్వతంత్ర అభ్యర్ది .
2 ఈ కాశీనాధ్ జనసేన ఈ కాశీనాధ్_జనసేన
3 ఈ నాగ సుంధరి స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఈ నాగ సుంధరి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి.
4 జి‌.కె నాగేంద్ర రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థి జి‌.కె నాగేంద్ర రెడ్డి_స్వతంత్ర అభ్యర్థి.
5 కె.నారాయణ రెడ్డి తెలుగు దేశం పార్టీ కె.నారాయణ రెడ్డి _తెలుగు దేశం పార్టీ
6 కె.రామయ్య యాధవ్ సామాన్య ప్రజా పార్టీ కె.రామయ్య యాధవ్_సామాన్య ప్రజా పార్టీ
7 కుందూరి నాజర్జున రెడ్డి వై ఎస్ ఆర్ సి పి కుందూరి నాజర్జున రెడ్_వై ఎస్ ఆర్ సి పి
8 ఎం.చెన్నయ్య బిజెపి ఎం.చెన్నయ్య_బిజెపి
9 ఎం‌. శాంత కుమారి నవ సమాజ్ పార్టీ ఎం‌. శాంత కుమారి_నవ సమాజ్ పార్టీ
10 ఎన్‌ సురేష్ కుమార్ పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్‌ సురేష్ కుమార్_పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా
11 ఓ అల్లురయ్య స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఓ అల్లురయ్య _స్వతంత్ర అభ్యర్థి
12 పి.వెంకటేశ్వర్లు స్వతంత్ర అభ్యర్థి పి.వెంకటేశ్వర్లు _స్వతంత్ర అభ్యర్థి .
13 ఎస్‌.కె సైధ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎస్‌.కె సైధ_ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్
14 వె లక్ష్మి రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్ది వె లక్ష్మి రెడ్డి_స్వతంత్ర అభ్యర్ది
15 వె నాగార్జున రెడ్డి ప్రజా శాంతి పార్టీ వె నాగార్జున రెడ్_ప్రజా శాంతి పార్టీ