ముగించు

రెవెన్యూ విభాగాలు

ప్రకాశం జిల్లాను 3 రెవెన్యూ విభాగాలుగా విభజించారు

  1. ఒంగోలు
  2. కందుకూరు
  3. మార్కాపురం