ముగించు

13.3.2023 న కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన కమాండ్ – కంట్రోల్ సెల్ నుంచి వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ గారు , జాయింట్ కలెక్టర్ శ్రీ.ఎం.అభిషిక్త్ కిషోర్ గారు.

ప్రచురణ తేది : 15/03/2023

1
2
3