ముగించు

16.04.2021 న ఒంగోలు లోని రిమ్స్ ఆస్పత్రిలోని కోవిడ్ టెస్టింగ్ సెంటరును పరిశీలిస్తున్న రాష్ట్ర స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆర్పీ సిసోడియా గారు , జిల్లా కలెక్టర్ డా క్టర్ పోల భాస్కర్ గారు , జాయింట్ కలెక్టర్ టి.ఎస్. చేతన్ గారు .

ప్రచురణ తేది : 17/04/2021

1
3
3