ముగించు

22-11-2022 కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన బాలల వారోత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ శ్రీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి, ఒంగోలు నగర మేయర్ శ్రీమతి గంగాడ సుజాత , ఇతర అధికారులు

ప్రచురణ తేది : 22/11/2022

onee

two

three

fourr