ముగించు

26.11.2022 న స్థానిక రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ హాలులో నిర్వహించిన జిల్లా యువజన ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ గారు ఒంగోలు నగర మేయర్ శ్రీమతి గంగాడ సుజాత గారు ఇతర అధికారులు.

ప్రచురణ తేది : 26/11/2022

1
2
3
4