ముగించు

నివాస ధృవీకరణ పత్రము

  • నివాస ధృవీకరణ పత్రము అనేది ఒక పౌరుడు నివసించు గ్రామము/పట్టణమును శాశ్వత ధృవీకరణ చేయును
  • ఇది పౌరుని శాశ్వత నివాసము మరియు ఉపాధిని బట్టి నిర్ణయించబడును

నివాస ధృవీకరణ పత్రము రెండు విధములుగా గుర్తించబడును

  • సాధారణ
  • పాస్ పోర్ట్

నివాస ధృవీకరణ పత్రము పొందుటకు అవసరమగు పత్రములు

  • ధరఖాస్తు పత్రము
  • రేషన్ కార్డు /ఓటరు కార్డు /ఆధార్ కార్డు
  • ఇంటిపన్ను / టెలిఫోన్ బిల్లు / విద్యుత్ బిల్లు
  • ఫోటో

సదరు సేవను ధరఖాస్తు పొందేవరకు కేటగారి “బి” గాను పొందిన తరువాత కేటగిరి ”ఎ” గాను పరిగణించబడును.

ధృవపత్రము మీసేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

సంప్రదించు http://ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx

ప్రాంతము : మీసేవ సెంటర్లు | నగరం : ఒంగోలు | పిన్ కోడ్ : 523001