ముగించు

సూరినేని ఉషా

పాత రిమ్స్ , ఒంగోలు

ఇమెయిల్ : usha[dot]s60[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : జిల్లా ఆసుపత్రుల సేవల సమన్వయకర్త
ఫోన్ : 8008553570