ముగించు

కళాశాలలు


ఇంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజి & సైన్స్

ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్


ఏ1 గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజి

కోర్ట్ సెంటర్, మార్కపూర్


డాక్టర్ శామ్యూల్ జార్జ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజీ

జార్జ్ టౌన్, మార్కపురం, 523316, ప్రకాశం జిల్లా కళాశాల కోడ్: ఎస్ జి‌ఐ టి


నిర్మలా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ & టెక్నాలజి.

యేడుగుండ్లపాడు,ఒంగోలు


పేస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్సెస్

వల్లూరు దేవాలయం దగ్గర , ఒంగోలు , 523272, ప్రకాశం జిల్లా. కాలేజీ కోడ్: పి ఏ సి ఈ


బుచేపల్లి వెంకయమ్మ సుబ్బారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ.

ఒంగోలు రోడ్ , చీమకుర్తి.


రైజ్ ప్రకాశం గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్

వల్లూరు , ఒంగోలు , 523272, ప్రకాశం జిల్లా. కళాశాల కోడ్: ఆర్ పి ఆర్ ఏ


రైస్ గాంధీ గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజీ.

వల్లూరు,ఒంగోలు.