ముగించు

పాఠశాలలు


ఎం‌ఎస్‌ఆర్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్

కనిగిరి


ఎస్‌టి.క్షవిఎర్స్ హెచ్‌.ఎస్‌ ఫర్ ఒంగోలు

ఒంగోలు


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్


ఏ పి ఆర్ ఎస్ గర్ల్స్ అమ్మనబ్రోలు

అమ్మనబ్రోలు , నాగులుప్పలపాడు మండలం


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్ , గర్ల్స్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ చీమకుర్తి

చీమకుర్తి


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ దూపాడు

దూపాడు , త్రిపురాంతకం


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ బాయ్స్ ఎన్ ఎస్ పి కాలనీ

దర్శి


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఐ ఈ ఎస్ కొండపి

కొండపి


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్ , గర్ల్స్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఎల్ టి బి సిఆర్ హెచ్‌ఎస్సి రాయవరం

రాయవరం , మార్కాపురం మండలం


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి ఎస్‌ డబల్యూ‌ ఆర్‌ ఎస్‌ జెఆర్‌సి వెలుగొండ

గార్లదిన్నే,కొనకనమిట్ల


ఏ పి ఎస్‌ డబల్యూ‌ ఆర్‌ స్కూల్ ఫర్ బాయ్స్

కురిచేడు


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్