ముగించు

పాఠశాలలు


ఎం‌ఎస్‌ఆర్ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్

కనిగిరి


ఎన్ఆర్ వి ఎస్ ఆర్ జిహెచ్‌ఎస్ ఇంకొల్లు

ఇంకొల్లు


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్


ఎస్‌టి.క్షవిఎర్స్ హెచ్‌.ఎస్‌ ఫర్ ఒంగోలు

ఒంగోలు


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్


ఏ పి ఆర్ ఎస్ గర్ల్స్ అమ్మనబ్రోలు

అమ్మనబ్రోలు , నాగులుప్పలపాడు మండలం


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్ , గర్ల్స్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ ( ఆర్ పి ఆర్ పి ) యద్దనపూడి

యద్దనపూడి


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్, గర్ల్స్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ చీమకుర్తి

చీమకుర్తి


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ దూపాడు

దూపాడు , త్రిపురాంతకం


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ పెద్దపవని

ముత్యాలపాడు , లింగసముద్రం మండలం.


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ బాయ్స్ ఎన్ ఎస్ పి కాలనీ

దర్శి


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి ఎస్ డబల్యూ‌ ఆర్ ఐ ఈ ఎస్ కొండపి

కొండపి


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్ , గర్ల్స్