ముగించు

పాఠశాలలు


ఏ పి టి డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ ( గర్ల్స్ ) దోర్నాల

దోర్నాల


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్


ఏ పి టి డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ ( గర్ల్స్ ) మార్కాపురం

మార్కాపురం


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్ , గర్ల్స్


ఏ పి టి డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ ( గర్ల్స్) గిద్దలూరు

గిద్దలూరు అర్బన్, గిద్దలూరు మండలం.


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్, గర్ల్స్


ఏ పి టి డబల్యూ‌ ఆర్ ఎస్ ( బాయ్స్ ) గిద్దలూరు

గిద్దలూరు అర్బన్ , గిద్దలూరు


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ ఎస్


ఏ పి టి డబల్యూ‌ ఈ ఏం ఆర్ ( జి‌) దోర్నాల

దోర్నాల


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్ ఎస్


ఏ పి డబల్యూ‌ ఆర్‌ ఎస్‌ (బాయ్స్) దోర్నాల

దోర్నాల


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్


ఏ పి డబల్యూ‌ ఆర్‌ ఎస్‌ చీమకుర్తి

చీమకుర్తి


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్


ఏ పి‌ ఆర్‌ ఈ ఎస్‌ గణపవరం

గణపవరం,త్రిపురంతకం


వర్గం / పద్ధతి: హై స్కూల్


ఏం పి పి ఎస్ , గంజివారిపల్లి

వెంకటాద్రిపాలెం, యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏం పి పి ఎస్ , గడ్డమీదిపల్లి

వెంకటాద్రిపాలెం, యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్