ముగించు

బ్లడ్ బ్యాంక్ లు


ఐ ఆర్ సి బ్లడ్ బ్యాంక్

ఒంగోలు


ఫోన్ : 9966893229


చీరాల బ్లడ్ బ్యాంక్

చీరాల ఏరియా హాస్పిటల్ క్యాంపస్ , చీరాల


ఫోన్ : 9885291849


మార్కాపురం బ్లడ్ బ్యాంక్

ఏరియా హాస్పిటల్ క్యాంపస్ దగ్గర , మార్కాపురం


ఫోన్ : 9440211131


రిమ్స్ బ్లడ్ బ్యాంక్

రిమ్స్ మెడికల్ కాలేజీ క్యాంపస్ , ఒంగోలు


ఫోన్ : 9000991884


లైఫ్ లైన్ బ్లడ్ బ్యాంక్

అద్దంకి బస్టాండ్ , ఒంగోలు


ఫోన్ : 9247022117