ముగించు

పాఠశాలలు


ఏం పి పి ఎస్ , జంగంవారిపల్లి

వెంకటాద్రిపాలెం, యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏం పి పి ఎస్ , యల్లారెడ్డి పల్లి

వెంకటాద్రిపాలెం, యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏం పి పి ఎస్ , వీరభద్రాపురం

వెంకటాద్రి పాలెం, యర్రగొండపాలెం మండలం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏం పి పి ఎస్ , వీరభద్రాపురం

వెంకటాద్రిపాలెం, యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏం పి పి ఎస్ , వెంకటాద్రిపాలెం

వెంకటాద్రిపాలెం, యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏం.జె.పి.ఏ.పి.బి.సి.డబల్యూ‌.ఆర్ స్కూల్ ( గర్ల్స్ )

రాయవరం, మార్కాపురం మండలం


వర్గం / పద్ధతి: హెచ్‌ఎస్


ఏం.జె.పి.ఏ.పి.బి.సి.డబల్యూ‌.ఆర్.స్కూల్

టంగుటూరు


వర్గం / పద్ధతి: యు పి ఎస్


ఏంపిపిఎస్ , చెన్నరాయుని పల్లి

కొలుకుల , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ , పుల్లలచెరువు (ఎస్ సి )

పుల్లలచెరువు


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్


ఏంపిపిఎస్ , మొగుల్లపల్లి

మిల్లంపల్లి , యర్రగొండపాలెం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ స్కూల్ , కో-ఎడ్యుకేషన్